.

(ļм) HI93102

* ޴
* ַ ļм ̿
* ߿ܿ
* ݺ
* 庸 Ǵ ü
* 󵵳
* 25 ð ¥ Բ ޸𸮿
* ť ͸

ļм ̿Ǵ м ʿ ߿ ޴

Ź ƴ϶, pH, ܷ & ѿ, , , ö þƴ(CYS) ֽϴ. ǰ


  Ź

    0.00 to 9.99 NTU

 &  0.0 to 50.0 NTU*

 

 0.00 to 8.00 mg/L

  ܷ῰

 0.00 to 2.50 mg/L

  ѿ

 0.00 to 3.50 mg/L

  þƴ

 0 to 80 mg/L

 

 0.0 to 12.5 mg/L

  ö

 0.00 to 1.00 mg/L

  pH

 5.9 to 8.5 pH

 ּ Ź

 0.01 & 0.1 NTU

 ּ

 0.01 mg/L

 ּ ܷ῰

 0.01 mg/L

 ּ ѿ

 0.01 mg/L

 ּ þƴ

 1 mg/L

 ּ

 0.1 mg/L

 ּ ö

 0.01 mg/L

 ּ pH

 0.1 mg/L

 Ȯ (@20C) Ź

 0.5% NTU or 5% of reading (whichever greater)

 Ȯ (@20C)

 0.8 mg/L 3% of reading

 Ȯ (@20C) ܷ῰

 0.03 mg/L 3% of reading

 Ȯ (@20C) ѿ

 0.03 mg/L 3% of reading

 Ȯ (@20C) þƴ

 1 mg/L 15% of reading

 Ȯ (@20C) ö

 0.02 mg/L 3% of reading

 Ȯ (@20C) pH

 0.1 pH

 EMC Ź

 2% Full Scale

 EMC

 0.01 mg/L

 EMC ܷ῰

 0.01 mg/L

 EMC ѿ

 0.01 mg/L

 EMC þƴ

 1 mg/L

 TEMC

 0.1 mg/L

 EMC ö

 0.01 mg/L

 EMC pH

 0.1 pH

 ͸ /

 4 x 1.5V AA / 60 ð Ǵ 1,000

 ȯ

 0 to 50C; RH 95%

 ԰

 220 x 83 x 46 mm

 

 510 g

 ̿밡 Ǽ縮: 

 HI 731318

 Tissue for wiping cuvets (4 pcs)

 HI 731321

 Spare measurement cuvets (4 pcs)

 HI 93701-01

 Reagent kit for 100 tests (Free Cl)

 HI 731327

 Rugged carrying case kit

 HI 93710-01

 Reagent kit for 100 tests (pH)

 HI 93711-01

 Reagent kit for 100 tests (Total Cl)

 HI 93716-01

 Reagent kit for 100 tests (Br)

 HI 93718-03

 Reagent kit for 300 tests (I)

 HI 93722-01

 Reagent kit for 100 tests (CYS)

 HI 93746-01

 Reagent kit, 100 pkt for 50 tests (Fe)

 HI 93102-0

 AMCO-EPA-1 cal. Sol. @ 0 NTU (30 mL)

 HI 93102-20

 AMCO-EPA-1 cal. Sol. @ 20 NTU (30 mL)